Declaració d’Accessibilitat

Agrícola de Salomó S.C.C.L s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.coopsalomo.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d’entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d’accessibilitat.
 2. Càrrega desproporcionada: no aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: existeixen arxius en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 25 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa amb el suport de *AChecker Web *Accessibility *Checker.

Última revisió de la declaració: 25 de març de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

 • Correu electrònic: accesibilidad@coopsalomo.com
 • Telèfon: 977 62 90 61

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel departament responsable dels continguts d’aquest lloc web.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

També pot sol·licitar en format accessible la informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada, o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Utilitzi les dades de contacte anteriorment exposats i la reclamació serà dirigida a la Unitat responsable d’accessibilitat, o a un superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (*AA) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (*WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, *Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • Aquesta dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauleta o mòbils (disseny *responsivo).
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge marcat i fulles d’estil CSS3 per al seu disseny.

Addicionalment, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per a facilitar la seva interpretació i millorar la navegació pel portal web.