Política de Privacitat

En compliment del que estableix la RGPD, l’informem que les seves dades seran tractades en els nostres fitxers, amb  finalitat de manteniment i compliment de la relació amb la nostra entitat, incloent l’enviament de comunicacions en el marc de l’esmentada relació.

Així mateix, les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació amb la nostra entitat o en els supòsits  que ho autoritzi una norma amb rang de llei. En compliment de la RGPD pot exercir els seus drets ARCO davant: Agrícola de Salomó S.C.C.L
Amb adreça:
Agrícola de Salomó S.C.C.L
C/Nou, 18
Salomó
Tarragona
Espanya
adjuntant fotocòpia del seu DNI.

El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, està subjecta al deure de secret i va dirigida únicament al seu destinatari. En el cas que vostè no fos el destinatari, li demanem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.

El prestador de serveis de la societat de la informació ha de tenir en compte que, a més de la informació que faciliti als destinataris del servei a través de la seva “Política de Privadesa”, ha de disposar de textos legals addicionals relatius a altres normatives d’obligat compliment, sense caràcter limitatiu o excloent, les condicions generals de la contractació, propietat intel·lectual i industrial, condicions d’utilització de la pàgina web i responsabilitats al respecte, o el que la mateixa Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic pugui establir en qualsevol dels altres preceptes al marge del seu article 10 o fins i tot completar la informació que, en relació a aquest, fos necessària.