Avís Legal

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL https://www.coopsalomo.com (en endavant, el lloc web), que Agrícola de Salomó S.C.C.L posa a disposició dels usuaris d’Internet.
L’ús del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en què es proposa utilitzar el web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat d’Agrícola de Salomó S.C.C.L o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Agrícola de Salomó S.C.C.L

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. Agrícola de Salomó S.C.C.L no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’Agrícola de Salomó S.C.C.L.

Agrícola de Salomó S.C.C.L no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.
Raó Social de l’Empresa: Agrícola de Salomó S.C.C.L
Nom del titular: Agrícola de Salomó S.C.C.L
Domicili social: C/Nou, 18
Població: Salomó
Província: Tarragona
CP: 43885
País: Espanya
CIF. / DNI: 43012350
Telèfon de contacte: +34 977 62 90 61
Correu electrònic: coopsalomo@coopsalomo.com

2.- OBJECTE.
El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Agrícola de Salomó S.C.C.L a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.
3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització del web.
L’accés al web té caràcter gratuït per als usuaris del mateix.
3.2.- Registre d’usuaris.
Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la subscripció prèvia o registre dels usuaris del mateix.

4.- CONTINGUTS DEL WEB.
L’idioma utilitzat per l’usuari al web serà l’anglès, el català i el castellà. Agrícola de Salomó S.C.C.L no es responsabilitza de la no comprensió o coneixement de la llengua de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.
Agrícola de Salomó S.C.C.L podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar-los dins de la web, així com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació  i lliurement, sense responsabilitzar-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Agrícola de Salomó S.C.C.L, ni remetre publicitat o informació valent-se dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hipervincles que incorporen tercers en els seus llocs web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions lliures o il·legals en contra d’Agrícola de Salomó S.C.C.L.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
Tant l’accés a la web com l’ús inconscient que es pot fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Agrícola de Salomó S.C.C.L no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar d’aquest accés o ús. Agrícola de Salomó S.C.C.L no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:
– la presència d’un virus en el ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web,
– Un mal funcionament de l’explorador,
– i / o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
Agrícola de Salomó S.C.C.L no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hipervincles que s’incorporen a la web per a l’obertura d’altres. Agrícola de Salomó S.C.C.L no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir al usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
Agrícola de Salomó S.C.C.L no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o a altres webs a les quals s’ha accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- ÚS DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.
La web no utilitza cookies ni qualsevol altre procediment invisible de recollida d’informació quan l’usuari navega per ella, respectant en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.
* SI S’EMPREN COOKIES CONSULTEU COMUNICAT SOBRE ÚS DE COOKIES La web utilitza cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.
Són propietat d’Agrícola de Salomó S.C.C.L, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels seus continguts . Qualsevol ús de la web o els seus continguts ha de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a Agrícola de Salomó S.C.C.L, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit d’Agrícola de Salomó S.C.C.L .

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Agrícola de Salomó S.C.C.L garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals de qualsevol tipus que ens proporcioni les nostres empreses i clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Totes les dades facilitades per les nostres empreses i clients a Agrícola de Salomó S.C.C.L o a la seva persona, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat d’Agrícola de Salomó S.C.C.L, imprescindibles per prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.
Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre), en aquest sentit Agrícola de Salomó S.C.C.L ha adoptat els nivells de protecció que legalment es requereix, i ha instal·lat totes les mesures a la seva disposició per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són imprevisibles. En cas que consideri oportú que es cedeixi la seva informació de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, per tal que el seu consentiment sigui inequívoc al respecte.
En compliment de l’establert a la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per això haurà de contactar amb nosaltres a coopsalomo@coopsalomo.com

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.
El present Avís Legal s’interpretarà i regirà conforme a la legislació espanyola. Agrícola de Salomó S.C.C.L i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es sotmeten als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Agrícola de Salomó S.C.C.L i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili d’Agrícola de Salomó S.C.C.L.