El Territori

Secà, muntanya baixa i mediterrani litoral