La verema ja ha començat a la Cooperativa de Salomó.

La verema ja ha començat a la Cooperativa de Salomó.

Source